Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014

Τοπογραφικός Χάρτης Τραπεζούντας


Τοπογραφικός χάρτης της εντός και εκτός των Φρουρίων της πόλεως της Τραπεζούντας, όπως ήταν επί των ημερών του Χρύσανθου. 


Μητροπολίτου Τραπεζούντος Χρύσανθου, «Η Εκκλησία της Τραπεζούντος», 
Αθήνα, Εκδ. Εστία, 1933

Τοπογραφικός Χάρτης ΤραπεζούνταςΤοπογραφικός Χάρτης των Φρουρίων και της εντός αυτών πόλεως της Τραπεζούντας, όπως ήταν επί των ημερών του Χρύσανθου. Χρύσανθος Μητροπολίτης Τραπεζούντος, "Η Εκκλησία της Τραπεζούντος" , Παράρτημα Χαρτών και Εικόνων, Αθήνα, Εκδ. Εστία, 1933

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Πορτολάνος 2 : Εύξεινος Πόντος


Tabula Russiae 2


Tabula Russiae του Willem Janszoon Blaeu . Εκδόθηκε στο Άμστερνταμ το 1635 και είναι επιχρωματισμένος στο χέρι.

Tabula Russiae


Εκδόθηκε το 1651 από τον C.Visscher, σε άγνωστο μέρος. Βασίστηκε στην εργασία του Fedor Borisovich και τον συναντάμε και στη Γαλλική έκδοση του Blaeu's Atlas.

Carte de la Petite TartarieΟ χάρτης εκδόθηκε στο Άμστερνταμ από τους Pierre Schenck και Henry de Leth το 1785.

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

Οι κατακτήσεις του Αλεξάνδρου. Χάρτης των κατακτήσεων του Μεγάλου  Αλέξανδρου από το μεγαλειώδη άτλα του Abraham Ortelius,Theatrum Orbis Terrarum ,με πρώτη έκδοση του το 1570. Και σε αυτόν τον ιστορικό χάρτη η Μαύρη θάλασσα ονοματίζεται με το Ελληνικής καταγωγής ονομάτισμα της, "PONTUS EUXINUS".

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.Χάρτης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τη συγκλονιστική δουλειά του Abraham Ortelius "Theatrum Orbis Terrarum" που μπορεί να θεωρηθεί κι ως ο πρώτος 'Ατλας. Πρώτη έκδοση 1570. Η Μαύρη θάλασσα ονοματίζεται σε αυτόν τον πρώτο Άτλα, ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ.Pontus Euxinus
Μαύρη Θάλασσα(2)


Εύξεινος Πόντος.(2)ΧΑΡΤΕΣ ΠΟΝΤΟΥ: Πάλιος κι αρκετά σπάνιος χάρτης του Ευξείνου Πόντου. Εκδόθηκε στο Amsterdam το 1650.

Μαύρη θάλασσα. Ortelius A. - Moretus B. 1624.

Μαύρη θάλασσα. Ortelius A. - Moretus B. 1624.

Εύξεινος Πόντος.

Χάρτης του Ευξείνου Πόντου του 1867

Mare Nigrum


Τραπεζούντα. Λιμάνι.

Χάρτης του λιμένος Τραπεζούντος περί τα 1950.